Eshop

 

FORTISSIMO - INTERNETOVÝ OBCHOD

 

Máte-li zájem o zakoupení některých z našich výrobků, můžete využít služeb našeho internetového obchodu.


Vkládání zboží do košíku
Na stránce každého výrobku je přehledná tabulka, ve které si můžete vybrat výrobek v požadované velikosti a barevném provedení a požadovaný počet kusů vložit do svého nákupního košíku. Obsah Vašeho nákupního košíku je kdykoliv přístupný přes volbu obsah košíku v pravém horním rohu každé stránky. Do košíku můžete výrobky libovolně vkládat a vyřazovat, měnit jejich množství, barevné provedení a další. Uvedete-li u daného výrobku počet 0, bude výrobek automaticky z košíku vyřazen.


Výšivky
Na některé výrobky je možno zhotovit výšivku. Výšivky provádíme ve dvou velikostech: 1 - délka výšivky 5 - 9 cm (+ 100,- Kč), 2 - délka výšivky 10 - 15 cm (+ 200,- Kč). Vyberte si výšivku ze vzorníku a k výrobku zvolte velikost výšivky a napište její název.

Chcete-li výrobek bez výšivky, nepište nic. Výšivku Vám můžeme zhotovit i dle Vaší grafické předlohy. V případě Vašeho zájmu vyplňte formulář pro kalkulaci ceny a zašlete grafickou předlohu (obrázek ve formátu *.jpeg, *.gif). Na základě těchto informací z formuláře Vám obratem zašleme finanční kalkulaci. Formulář je přístupný ze stránky Vyšívání.


Objednávka
Jste-li spokojeni s obsahem svého košíku, můžete odeslat objednávku. Před odesláním objednávky můžete využít možnosti poznámky (viz Obsah košíku) při potřebě konkretizace objednávky. Do poznámky uveďte i odeslání vlastní předlohy pro výšivku. Nejste-li přihlášen jako registrovaný uživatel, budou před odesláním objednávky vyžadovány základní kontaktní údaje.
Registrovaní zákazníci nemusí zboží objednat ihned, mohou se rozmyslet a do tří dnů změnit obsah košíku nebo přidat nové výrobky a poté objednat. Nebude-li zboží objednáno do tří dnů od vložení do košíku, bude z košíku vyřazeno.
 


 

OBCHODNÍ, DOPRAVNÍ PODMÍNKY a prohlášení o EET

Ustanovení o EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Platí u platby v hotovosti za zboží.

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.fortissimo.cz (dále označen jako prodávající), jehož provozovatelem je společnost Martin Hladík - FORTISSIMO, Purkyňova 736, 54401 Dvůr Králové nad Labem IČ:48624268

a

Bohdana Hladíková, Purkyňova 736 , Dvůr Králové nad Labem 54401 IČ: 74612557. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen kupujících).

a

Michael Hladík, Purkyňova 736, Dvůr Králové nad Labem 54401 IČ: 09873732. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen kupujících).

 • Kupujícím (zákazníkem) je spotřebitel nebo podnikatel.
 • Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ní jinak jedná.
 • Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 • Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

II.Uživatelský účet

 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím (spotřebitelem) a přijetím objednávky prodávajícím. Za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající odpovědnost. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Dokončit objednávku".
 • Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
 • Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
 • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu (uvedeného níže), a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 • Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
 • Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
 • Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.
 • Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.fortissimo.cz dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto poskytnuté údaje nebudou poskytnuty žádným třetím stranám.

IV.Cena zboží a Platební podmínky

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  * v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese:         Salon U mlsných tlapek, ulice Tylova 508, Dvůr Králové nad Labem,544 01,

* v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,

* na účet Bankovním převodem - možnost platby převodem z účtu u jakékoliv banky na účety prodejce u FIO banky 2601197207/2010,2801932069/2010,. Jako variabilní symbol použijte číslo vaší objednávky.

 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu doklad – paragon nebo fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Paragon-doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně se zbožím , pokud není s kupujícím dohodnuto jinak .

V. Práva z vadného plnění

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
 • Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
 • Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 • Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 12 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 • Ustanovení uvedená v čl. 5 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

VI. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

 • Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 • V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.
 • V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
 • Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
 • Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:
  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
  • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

VII.Přeprava a dodání zboží

 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 • V případě, že kupující zásilku bezdůvodně nepřevezme zásilku a zásilka se vrátí odesílateli. Je kupující povinen uhradit náklady na odeslání zásilky v plné výši.
 • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

VIII.Reklamační řád

 • V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou.
 • Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.
 • Je-li zboží doručováno na zadanou adresu smluvním přepravcem spediční službou PPL,Českou poštou nebo Zásilkovnou, je kupující povinen zboží překontrolovat v přítomnosti řidiče a to neodkladně. Pokud bude obal nebo zboží jevit známky poškození nebo nebude souhlasit váha s uvedenou váhou na obalu, je nutno tuto skutečnost uvést v přepravním listě, který obdržíte od řidiče při převzetí. Pozdější reklamace poškozeného zboží přepravou nemohou být prodávajícím ani přepravcem uznány.
 • Je-li zboží doručováno na zadanou adresu jiným smluvním přepravcem, je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží je povinen reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím ani přepravcem uznány.
 • V případě přepravní škody uchovejte obal v němž je zboží přepravováno pro případnou fotodokumentaci.
 • Při osobním odběru zboží je kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.fortissimo.cz  reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.
 • Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:
  Martin Hladík, Purkyňova 736, Dvůr Králové nad Labem, 54401 a Bohdana Hladíková, Purkyńova 736, Dvůr Králové nad Labem, 54401.. resp. na e-mailové adrese: info@fortissimo.cz Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.
 • Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).
 • Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový dchopen předložit daňový doklad - fakturu a záruční list. Zboží zaslané zpět prodávajícímu musí být v úplném stavu včetně manuálů, obalů a ostatního příslušenství.
 • V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je zákazník povinen buď zboží zabalit do originálního obalu nebo na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
 • Prodávající má právouze v případě, že jsou splněny všechny ostatní podmínky určené výrobcem (například odborná instalace). Právo na záruku zaniká, pokud kupující takové podmínky nesplnil.
 • V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

IX.Další práva a povinnosti smluvních stran

 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@fortissimo.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na zvněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

X.Ochrana osobních údajů GDPR

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, telefonní číslo, email (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní , zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  *požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  *požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
   • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí inforng>XII.Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
    • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
    • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

    XIII.Poštovné, balné a dodací lhůta

    Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, a to ve smyslu ustanovení platných zákonů.

    Dodací lhůta se počítá na pracovní dny a bude upřesněna přesně podle typu objednaného zboží.  Nejčastěji jde o cca pět pracovních dní od přijetí platby, či potvrzení objednávky.  Zboží je částečně na skladě ve Dvoře Králové nad Labem. Při expedici zboží je zákazník o této skutečnosti informován e-mailem. Počátek dodací lhůty se počítá dle typu platby následovně:

    • Při platbě na dobírku okamžitě po uskutečnění objednávky.
    • Při způsobu placení předem na účet prodejce až po připsání částky.

    Dopravné je účtováno dle typu převzetí zboží takto:

    • Osobní odběr a platba na prodejně - ZDARMA  - Zboží lze vyzvednout na prodejně ulici Tylova 508, Dvůr Králové nad Labem. Lze platit kartou.
    • Osobní odběr na výstavě a akcích, kterých se zúčastníme. Po dohodě se zákazníkem.Lze platit kartou.
    • Dopravní službou Česká pošta obchodní balík po ČR na adresu DR 110Kč do 5kg. Lze platit kartou u řidiče.
    • Dopravní službou Česká pošta obchodní balík po ČR na adresu DR 190Kč od 5kg - 30kg. Lze platit kartou u řidiče.
    • Dopravní službou Česká pošta obchodní balík po ČR balík uložen na poštu 100Kč do 5kg. Nelze platit kartou.
    • Dopravní službou Česká pošta obchodní balík po ČR balík uložen na poštu NP 180Kč od 5kg- 30kg. Nelze platit kartou.
    • Služba Balíkovna poskytována Českou poštou 89Kč do 4,9 kg . Lze hradit platební kartou.
    • Pro vyzvednutí prioritních služeb můžete využít rychlé obsluhy na specializovaných přepážkách pošt Balíkovna. Na Balíkovně si můžete vyzvednout Balík Do balíkovny na základě jména a kódu pro vyzvednutí zásilky. Pro tento typ zásilky není potřeba předkládat doklad totožnosti, proto si ji může vyzvednout i třetí osoba.
    • Česká pošta doporučená obálka A5 maximálně na výšku 2cm do 100g váhy celé zásilky platba předem 79Kč. Nelze platit kartou.
    • Zásilkovna Česká republika platba předem,79Kč balíky pouze do celkové váhy 5kg. Nelze platit kartou.
    • Zásilkovna Slovenská republika platba předem,129Kč balíky pouze do celkové váhy 5kg. Nelze platit kartou.
    • Zásilku si můžete vyzvednout kdykoli od okamžiku získání hesla. Nebo pro ni třeba někoho poslat – nemusíte nám ukazovat občanku (pokud to přímo nevyžaduje e-shop), stačí znát heslo.
    • Dopravní služba PPL po  ČR 190Kč balík celkem 8kg. Lze platit kartou.
    • Dopravní služba PPL po  ČR 490Kč platba předem balík nad 8kg. Nelze platit kartou.
    • Dopravní službou PPL Slovensko 420Kč platba předem balík do 5kg. Nelze platit kartou.

    Způsob platby:

    • Doběrečné ČP 89Kč.
    • Doběrečné služba Balíkovna 36Kč.
    • Doběrečné PPL 110Kč
    • Platba předem 0Kč
    • Osobně na prodejně 0Kč
    • Osobně na výstavě 0Kč

    S každou zásilkou obdrží zákazník fakturu.

    Balení zásilky je vždy ZDARMA

    Způsob platby

    • Hotově při osobním odběru.
    • Dobírkou - zboží bude zasláno na bezdokladovou dobírku, celou částku vybere od zákazníka dopravce nebo pracovník pošty při převzetí.
    • Bankovním převodem - možnost platby převodem z účtu u jakékoliv banky na účty prodejce u FIO banky 2601197207/2010,2801932069/2010,. Jako variabilní symbol použijte číslo vaší objednávky. Jakmile budou peníze připsány na náš účet, budeme zásilku expedovat.

    XIV.  Závěrečná ustanovení

    • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
    • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny www.fortissimo.cz nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
    • V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.
    • Ochrana osobních dat:
     Provozovatel internetového obchodu uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Vaše osobní údaje jsou naprosto důvěrné a v žádném případě nebudou poskytnuty třetím osobám. Osobní údaje budou použity jen pro nezbytně nutné úkony spojené s vyřízením objednávky.

    Tyto obchodní podmínky nabývají platnost od 1. ledna 2018

    Provozovatel a kontakty
    Martin Hladík - Fortissimo
    Purkyňova 736
    544 01 Dvůr Králové nad Labem
    mobil 603781190
    email info@fortissimo.cz
    IČ:486 24 268 Nejsme plátci DPH

    Bohdana Hladíková

    Purkyňova 736

    54401 Dvůr Králové nad Labem

    mobil 603781190

    email:info@fortissimo.cz

    IČ:74612557 Nejsme plátci DPH

                               

                              Michael Hladík

                              Purkyňova 736

                              54401 Dvůr Králové nad Labem

                              mobil 603781190

                              email:info@fortissimo.cz

                              IČ:09873732 Nejsme plátci DPH

 

 

???
???
24
1
1
poradi
DESC
-1
-1
q0cjdr8rr469u3na9auli6qav2

 

Zákaznický servis:

DOPRAVA

od 79,- Kč

603 781 190
0 ks za 0

Vítáme Vás. Pro efektivní nákup se prosím přihlaste

Copyright: © 2014 FORTISSIMO.CZ