Eshop

FORTISSIMO - INTERNETOVÝ OBCHOD

 

Máte-li zájem o zakoupení některých z našich výrobků, můžete využít služeb našeho internetového obchodu.


Vkládání zboží do košíku
Na stránce každého výrobku je přehledná tabulka, ve které si můžete vybrat výrobek v požadované velikosti a barevném provedení a požadovaný počet kusů vložit do svého nákupního košíku. Obsah Vašeho nákupního košíku je kdykoliv přístupný přes volbu obsah košíku v pravém horním rohu každé stránky. Do košíku můžete výrobky libovolně vkládat a vyřazovat, měnit jejich množství, barevné provedení a další. Uvedete-li u daného výrobku počet 0, bude výrobek automaticky z košíku vyřazen.


Výšivky
Na některé výrobky je možno zhotovit výšivku. Výšivky provádíme ve dvou velikostech: 1 - délka výšivky 5 - 9 cm (+ 100,- Kč), 2 - délka výšivky 10 - 15 cm (+ 200,- Kč). Vyberte si výšivku ze vzorníku a k výrobku zvolte velikost výšivky a napište její název.

Chcete-li výrobek bez výšivky, nepište nic. Výšivku Vám můžeme zhotovit i dle Vaší grafické předlohy. V případě Vašeho zájmu vyplňte formulář pro kalkulaci ceny a zašlete grafickou předlohu (obrázek ve formátu *.jpeg, *.gif). Na základě těchto informací z formuláře Vám obratem zašleme finanční kalkulaci. Formulář je přístupný ze stránky Vyšívání.


Objednávka
Jste-li spokojeni s obsahem svého košíku, můžete odeslat objednávku. Před odesláním objednávky můžete využít možnosti poznámky (viz Obsah košíku) při potřebě konkretizace objednávky. Do poznámky uveďte i odeslání vlastní předlohy pro výšivku. Nejste-li přihlášen jako registrovaný uživatel, budou před odesláním objednávky vyžadovány základní kontaktní údaje.
Registrovaní zákazníci nemusí zboží objednat ihned, mohou se rozmyslet a do tří dnů změnit obsah košíku nebo přidat nové výrobky a poté objednat. Nebude-li zboží objednáno do tří dnů od vložení do košíku, bude z košíku vyřazeno.
 


OBCHODNÍ, DOPRAVNÍ PODMÍNKY a prohlášení o EET

Ustanovení o EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Platí u platby v hotovosti za zboží.

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.fortissimo.cz (dále označen jako prodávající), jehož provozovatelem je společnost Martin Hladík - FORTISSIMO, Purkyňova 736, 54401 Dvůr Králové nad Labem a Bohdana Hladíková, Purkyňova 736, Dvůr Králové nad Labem, 54401. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen kupujících).

 • Kupujícím (zákazníkem) je spotřebitel nebo podnikatel.
 • Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ní jinak jedná.
 • Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 • Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím (spotřebitelem) a přijetím objednávky prodávajícím. Za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající odpovědnost. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Dokončit objednávku".
 • Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
 • Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
 • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu (uvedeného níže), a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 • Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
 • Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
 • Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.
 • Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.fortissimo.cz dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto poskytnuté údaje nebudou poskytnuty žádným třetím stranám.
 • Registrace
  Registrace není podmínkou využití našeho internetového obchodu. Registrací Vám však odpadne nutnost opakovaného vyplňování Vašich údajů (jméno, adresa, apod.) při opakovaných nákupech.

 

 

III. Prohlášení o ochraně osobních údajů při registraci.
Registrací produktu či služby poskytované firmou Martin Hladík - FORTISSIMO a Bohdana Hladíková dává uživatel výslovný souhlas se zpracováním svých dobrovolně poskytnutých osobních údajů. Martin Hladík - FORTISSIMO, se sídlemPurkyňova 736, 544 01, Dvůr Králové nad Labem, IČO 486 24 268, a Bohdana Hladíková, Purkyňova 736, Dvůr Králové nad Labem , 544 01, IČ:74612557 se tímto zaručuje, že veškeré informace poskytnuté uživateli budou dále zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tímto je zaručeno, že získané informace budou využívány pro účely vzájemné komunikace klienta a poskytovatele služeb, firmou Martin Hladík - FORTISSIMO a Bohdana Hladíková, a dále budou zdrojem k tvorbě interních statistických analýz.
Poskytovatel služeb a správce dat zaručuje, že získané informace nebudou použity v rozporu se závaznými zákonnými podmínkami, především pak nebudou poskytnuty dalším subjektům např. za účelem přímého oslovení zákazníka, který si takovouto komunikaci výslovně nevyžádal. Registrací zákazník vyjadřuje souhlas, který platí bez dalšího upřesnění na neomezenou dobu, není-li písemným odvoláním klienta stanoveno jinak.
Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

 

IV.Storno objednávky
Od odeslání objednávky je objednávka považována za závaznou. Zákazník má však právo na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené za pomoci dálkové komunikace (tedy od objednávky) do 14 dnů od převzetí zboží (dle zákona č. 40/1964 Sb.). Chce-li tak zákazník učinit, musí vrátit zboží neponičené, neušpiněné, v originálním neporušeném obalu a s kompletním obsahem (s fakturou, návodem, záručním listem a kompletním příslušenstvím) na adresu Martin Hladík - Fortissimo , Purkyňova 736, Dvůr Králové nad Labem, 544 01 a Bohdana Hladíková, Purkyňova 736, 54401, Dvůr Králové nad Labem. Po navrácení, kontrole s neshledáním závad zákazníkem zaslaného zboží, bude dodavatelem vrácena zákazníkovi částka zaplacená za zboží ponížená o náhradu za skutečně vynaložené náklady dodavatele spojené s vrácením zboží (§53 Občanského zákoníku). Náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník. Zákazník nesmí zaslat zboží na dobírku. Při zaslání zboží na dobírku necháme zboží vrátit zpět.

 • Pokud kupující při převzetí zjistí, že věc není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to dle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li výměna věci nebo její oprava možná, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. Výše uvedený postup nelze uplatnit, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

V. Práva z vadného plnění

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
 • Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
 • Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 • Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

VI. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

 • Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 • V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.
 • V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
 • Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
 • Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:
  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
  • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

VII.Reklamační řád

 1. V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou.
 2. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.
 3. Je-li zboží doručováno na zadanou adresu smluvním přepravcem spediční službou PPL nebo Českou poštou, je kupující povinen zboží překontrolovat v přítomnosti řidiče a to neodkladně. Pokud bude obal nebo zboží jevit známky poškození nebo nebude souhlasit váha s uvedenou váhou na obalu, je nutno tuto skutečnost uvést v přepravním listě, který obdržíte od řidiče při převzetí. Pozdější reklamace poškozeného zboží přepravou nemohou být prodávajícím ani přepravcem uznány.
 4. Je-li zboží doručováno na zadanou adresu jiným smluvním přepravcem, je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží je povinen reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím ani přepravcem uznány.
 5. 5. V případě přepravní škody uchovejte obal v němž je zboží přepravováno pro případnou fotodokumentaci.
 6. Při osobním odběru zboží je kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávajícím uznány.
 7. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.fortissimo.cz  reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.
 8. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:
  Martin Hladík, Purkyňova 736, Dvůr Králové nad Labem, 54401.. resp. na e-mailové adrese: info@fortissimo.cz Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.
 9. Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).
 10. Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad - fakturu a záruční list. Zboží zaslané zpět prodávajícímu musí být v úplném stavu včetně manuálů, obalů a ostatního příslušenství.
 11. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je zákazník povinen buď zboží zabalit do originálního obalu nebo na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
 12. Prodávající má právo potvrdit záruční list pouze v případě, že jsou splněny všechny ostatní podmínky určené výrobcem (například odborná instalace). Právo na záruku zaniká, pokud kupující takové podmínky nesplnil.
 13. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

VIII. Poštovné, balné a dodací lhůta

 

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, a to ve smyslu ustanovení platných zákonů.

Dodací lhůta se počítá na pracovní dny a bude upřesněna přesně podle typu objednaného zboží.  Nejčastěji jde o cca pět pracovních dní od přijetí platby, či potvrzení objednávky.  Zboží je částečně na skladě ve Dvoře Králové nad Labem. Při expedici zboží je zákazník o této skutečnosti informován e-mailem. Počátek dodací lhůty se počítá dle typu platby následovně:

 • Při platbě na dobírku okamžitě po uskutečnění objednávky.
 • Při způsobu placení předem na účet prodejce až po připsání částky.

Dopravné je účtováno dle typu převzetí zboží takto:

 • Osobní odběr a platba na prodejně - ZDARMA
 • Dopravní službou Česká pošta  obchodní balík po ČR typ A doručení v dopoledních hodinách 90Kč do 30kg.
 • Dopravní službou Česká pošta  obchodní balík po ČR typ B doručení v odpoledních hodinách 90Kč do 30kg.
 • Doběrečné ČP 55Kč.
 • Česká pošta doporučená obálka A5 maximálně na výšku 2cm do 100g váhy celé zásilky platba předem 59Kč.
 • Zásilkovna platba předem od 69Kč balíky pouze do celkové váhy 5kg.

 • Dopravní služba PPL po  ČR 152Kč platba předem balík celkem 8kg.
 • Dopravní služba PPL po  ČR 350Kč platba předem balík nad 8kg.
 • Dopravní službou PPL Slovensko 399Kč platba předem balík do 5kg.

Obchodní podmínky pro zahraničí
Platí pro dodání do kteréhokoliv místa mimo území ČR.
Doprava a poštovné do zahraničí:
Při zasílání do zahraničí účtujeme vždy plné ceny a sazby poštovného dle aktuálního sazebníku České pošty nebo firmy PPL + náklady na odeslání od 399,- Kč
Platby:
Při objednávkách do zahraničí je nutné hradit zásilku platbou předem.
Vzhledem k vyšším nákladům a podmínkám banky neplatí pro zahraničí slevy ani poštovné zdarma při stanoveném limitu.

S každou zásilkou obdrží zákazník paragon a v případě hotovostní platby účet EET

Balení zásilky je vždy ZDARMA

IX. Způsob platby

 • Hotově při osobním odběru.
 • Dobírkou - zboží bude zasláno na dobírku, celou částku vybere od zákazníka dopravce nebo pracovník pošty při převzetí.
 • Bankovním převodem - možnost platby převodem z účtu u jakékoliv banky na účet prodejce u FIO banky 2601197207/2010. Jako variabilní symbol použijte číslo vaší objednávky. Jakmile budou peníze připsány na náš účet, budeme zásilku expedovat.

X.  Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny www.fortissimo.cz nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 • V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.
 • Tyto obchodní podmínky nabývají platnost od 1.ledna 2017

Provozovatel a kontakty
Martin Hladík - Fortissimo
Purkyňova 736
544 01 Dvůr Králové nad Labem
mobil 603781190
email info@fortissimo.cz
IČ:486 24 268 Nejsme plátci DPH

Bohdana Hladíková

Purkyňova 736

54401 Dvůr Králové nad Labem

mobil 603781190

email:info@fortissimo.cz

IČ:74612557 Nejsme plátci DPH

Věříme, že se službami našeho internetového obchodu budete spokojeni a že jich budete opakovaně využívat.

 

???
???
24
1
1
poradi
DESC
-1
-1
gscg8v0p24q15e960rktjrlg75

 

Zákaznický servis:

DOPRAVA

od 59,- Kč

603 781 190
0 ks za 0

Vítáme Vás. Pro efektivní nákup se prosím přihlaste

Copyright: © 2014 FORTISSIMO.CZ