Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

Pravidla užití webových stránek

Internetové stránky provozované pod doménovým jménem www.fortissimo.cz byly vytvořeny a jsou provozovány firmou Bohdanou Hladíkovou IČO:74612557, Michaelem Hladíkem IČO:09873732 a Martinem Hladíkem IČO:48612248 , se sídlem Purkyňova 736, Dvůr Králové nad Labem, vedené v živnostenské rejstříku.

Obsah stránek je provozován a průběžně obnovován a upravován firmou Bohdanou Hladíkovou IČO:74612557,Michaelem Hladíkem IČO:09873732  a Martinem Hladíkem IČO:48612248 v souladu s právním řádem České republiky.

Firmy Bohdanou Hladíkovou IČO:74612557,Michaelem Hladíkem IČO:09873732  a Martinem Hladíkem IČO:48612248 si vyhrazují veškerá autorská práva. Připojením na internetové stránky se zavazujete dodržovat tyto podmínky.

Informace obsažené na internetových stránkách slouží pouze jako základní přehled předmětů zájmu a jsou určeny pro osobní potřebu návštěvníka webu, který nese veškerou odpovědnost za jejich použití.

Firmy Bohdana Hladíková IČO:74612557,Michaelem Hladíkem IČO:09873732 a Martin Hladík IČO:48612248 neodpovídají ani za úplnost, přesnost, věcnou a časovou správnost informací obsažených na těchto stránkách. Pro aktuální informace kontaktujte Fortissimo.cz protřednictvím e-mailu: info@fortissimo.cz .

Firmy Bohdana Hladíková IČO:74612557, Michael Hladík IČO:09873732 a Martin Hladík IČO:48612248 nezaručují možnost připojení a bezchybné fungování stránek a dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé újmy (majetkové či nemajetkové) vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním těchto stránek, či v důsledku nemožnosti připojení se k těmto stránkám, nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

Používání souborů cookie a osobních údajů

Webové stránky Fortissimo.cz ,tj. Bohdana Hladíková IČO:74612557 a Martin Hladík IČO:48612248 využívají soubory cookie a podobné technologie, které ukládají informace do vašeho počítače, mobilního telefonu nebo tabletu. Ty jsou obvykle uloženy v prohlížeči zařízení. Soubory Cookie používáme k tomu, abychom umožnili návštěvníkům přístup k různým funkcím na našich webových stránkách, rozlišili uživatele mezi sebou a analyzovali výkonnost našich webových stránek a využívali zájmově orientovanou reklamní kampaň zaměřenou na uživatele. To se do určité míry opírá o používání osobních identifikovatelných informací od našich uživatelů – jak je popsáno níže – a pomáhá nám vylepšovat naše webové stránky a zpřístupňovat digitální komunikaci našim příjemcům.

Návštěvníci našich stránek se mohou dobrovolně rozhodnout, jestli budou používat soubory cookie prostřednictvím nastavení prohlížeče nebo zařízení. V nastavení vašeho prohlížeče můžete upravit preference, které soubory cookie bude prohlížeč stahovat. Zde můžete také odstranit všechny existující soubory cookie, které jsou uloženy v prohlížeči nebo zařízení. Upozorňujeme, že pokud zablokujete všechny soubory cookie ve vašem prohlížeči nebo zařízení, může to mít za následek pokles výkonu a zhoršení funkčnosti našich (a dalších) webových stránek.

Účel souborů cookie na této webové stránce

Naše webové stránky používají soubory cookie vložené námi nebo třetími stranami pro následující účely:

  • Analýza: Využíváme soubory cookie k tomu, abychom počítali jednotlivé návštěvníky na našich webových stránkách a vypracovávali statistiky týkající se provozu a funkčnosti našich webových stránek. Software, který používáme, ukládá informace o počtu zobrazení jednotlivých stránek a informace o geografické poloze, zařízení, operačním systému a prohlížeči.
  • Přihlašovací služby: Pokud webová stránka nabízí možnost přihlašovacích služeb, uložíme ve vašem prohlížeči nebo zařízení identifikační číslo a čas přihlášení do souboru cookie. To umožňuje, že se po každém otevření stránky již nebudete muset přihlašovat znovu.
  • Zájmově orientovaná reklama online: Můžete se setkat s reklamou Fortissimo.cz na jiných webových stránkách v důsledku souborů cookie umístěných na vašem prohlížeči nebo zařízení. Tyto informace nejčastěji vycházejí z prohlédnutého obsahu, informací o uživateli nebo zeměpisné polohy. Pomocí této metody se snažíme identifikovat vaše zájmy a inzerci vám přizpůsobit. Jedná se o remarketingovou technologii, která je produktem dodávaným externími dodavateli, jako je Google nebo Facebook.
  • Párové profily: Při vytváření párových profilů vycházíme z údajů o chování získaných z našich webových stránek. Na základě získaných znalostí o jedné skupině uživatelů představujeme těmto uživatelům nové segmenty s podobnými zájmy a chováním, jako je původní skupina uživatelů.

Chcete-li se dozvědět více informací o používání souborů cookie, které jsou na tomto webu, o tom, jak je používáme, o přístupu třetích stran a jaké informace ukládáme, prosím otevřete odkaz „Další informace“ níže na této stránce. Vzhledem k tomu, že někteří naši externí dodavatelé mohou také využívat naše soubory cookie pro informace, najdete jejich kontaktní informace rovněž níže na této stránce.

Kontakt – Získání přístupu

Firmy Bohdana Hladíková IČO:74612557 a Martin Hladík IČO:48612248 jsou správci vašich osobních údajů a odpovídají za jejich zpracování.

 Pokud chcete získat přístup, extrahovat, opravovat nebo vymazávat osobní údaje, které jsme o vás uložili, zašlete laskavě emailovou zprávu na adresu info@fortissimo.cz . Můžete také vznášet námitky, požadovat omezení nebo kdykoli svůj souhlas odvolat. Chceme vás rovněž informovat, že pokud nejste spokojeni s naším zpracováváním vašich osobních údajů, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.