Oster Blade Wash Čistící roztok na stříhací strojky

Oster Blade Wash
Skvělé pro splachování chlupů nahromaděných mezi horními a dolními břity. Z nových břitů odstraňuje ztuhlé ochranné obaly přidávané při výrobě. Zajišťuje promazání břitů. UPOZORNĚNÍ: Do roztoku ponořujte pouze břity – neponořujte žádnou část strojku.
Návod k použití Blade Wash:
1. Nalijte Blade Wash do mělké nádoby, např. do malé misky nebo talířku. Čepele ponořujte za chodu strojku. NEPONOŘUJTE žádnou část strojku. Vyjměte čepele z Blade Wash a utřete dosucha čistým a suchým hadrem. Poté naneste tenký film oleje Oster Blade Lube Premium Clipper Oil. Pokračujte ve stříhání. Vždy používejte Blade Wash i po skončení práce. 2. Nové břity jsou zpravidla potažené ochrannými obaly, jež mohou ovlivnit kvalitu stříhání. Ponořte nové břity do Oster Blade Wash podle výše uvedených instrukcí. Před použitím naneste Oster Blade LubeTM Premium Clipper Oil.
POZOR: Obsahuje alifatické ropné destiláty. Požití je škodlivé či smrtelné. Pokud dojde k požití, nevyvolávejte zvracení. OKAMŽITĚ ZAVOLEJTE LÉKAŘSKOU POMOC. Hořlavé. Používejte pouze v dobře větraných prostorech. Nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla a jisker, otevřeného ohně. Při používání nekuřte. Uchovávejte produkt na chladném a suchém místě v původní nádobě. Nádobu uchovávejte uzavřenou a MIMO DOSAH DĚTÍ.

Výrobce: Oster

Zobrazit historii cen

Doprava, platba a termín dodání

Objednací číslo: 8608 Kategorie , ,

390,00 

Skladem

[pvtfw_table_display]